[Bilde: Logo liten] Daimona | Orientalsk dans | Aktuelle kurs | Lenker | Basar |
linje
Hovedsiden

Daimona

O r i e n t a l s k  d a n s
Introduksjon
Terminologi
Stilarter
Musikk
Bøker, CDer & DVDer

Lenker

Basar

Gjestebok

 

Terminologi - andre navn på orientalsk dans!

Printervennlig versjon
linje

Kjært barn har mange navn
Hva skal man kalle dansen? Magedans? Orientalsk dans? Arabisk dans? Raks Sharki?
Og hva er det som går inn i de ulike begrepene dansen blir kalt?

Nedenfor følger en oversikt over vanlige ord og uttrykk brukt om denne og beslektede danseformer, samt litt om hva som vanligvis legges i begrepene som brukes.

Denne listen er noe forlenget og utvidet i forhold til det en finner i boken The Belly Dance Book. For kilder og referanser, se nederst på denne siden.

Magedans
Ordet "magedans" er kanskje det som er mest brukt om denne danseformen i vestlige land. Opprinnelsen til dette ordet har mange mulige teorier. En teori er at det kommer fra det franske uttrykket "danse du ventre" (direkte oversatt til norsk betyr dette magens dans/dans av magen) som oversatt til engelsk ble "belly dance" og senere norske "magedans". En annen teori sier at ordet "bellydance" den opprinnelig er avledet fra det arabiske ordet "baladi"-dans. Baladi både navnet på en stilart og brukes på arabisk for land/mitt hjemland.[1]

Nå man spør den jevne "kvinnen/mannen i gata" om hva de forbinder med "magedans" har mange, kanskje de fleste, et bilde av det de som holder på med orientalske danseformer forbinder med Cabaret-stilen; f.eks. 2-delt drakt, typisk paljettert bh og belte+skjørt og en danserinne som "rister på rumpa og vrikker magen". Cabaretstilen oppstod så sent som på 1900-tallet, men bevegelsene dansen bygger på er langt eldre enn dette (du kan lese mer om den her).

På bakgrunn av manglende kulturell og historisk informasjon da dansen ble introdusert i Vesten på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble kunnskapshullet fyllt med misvisende spekulasjoner om mystikk, exotica og erotica. Spekulasjonene rundt dansen handlet om at dansen opprinnelig var et fruktbarhetsrituale, ble danset av tempel-horer eller ble danset av haremskonkubinene for å opphisse sultanen seksuelt. Disse fremstillingene reflekterte alle en populær stereotypi av dansen som et uttrykk for feminin seksualitet, et begrep som var mer eller mindre ikke-eksisterende i det tilkneppede Vesten. Vestlige kunstnere som hadde kommet i kontakt med horer avbildet og beskrev disse, og malte inn sine "forbudte" fantasier i både bilder og tekst.[2]

Disse oppfatningene har grodd fast og har vist seg vanskelig å endre tross forskning på bå dansen og kulturen den kommer fra. En hovedsak i forskningen er at bildet som ble dannet under orientalismen langt på vei er misvisende til å vise hvordan ting faktisk var påden tiden de oppstod. [3]

I tillegg til at uttrykket er direkte misvisende (det blir som å kalle ballett for "tådans") mener mange dansere derfor at uttrykket blir for offensivt og sex-relatert og velger å bruke andre ord om dansen, som for eksempel orientalsk dans eller arabisk dans [4].

Noen dansere forbinder derimot magen med fruktbarhet, guddomelighet og verdenstro, og finner ordet "magedans" som det mest dekkende for sitt ståsted. Andre bruker det av gammel vane og fordi de begynte å danse "magedans" før man ellers visste hva man ellers kunne kalle danseformen. [1]

Orientalsk dans
Dette uttrykket referer til "Orienten", eller Østen og kan tilsynelatende se ut som om alle danser fra Orienten (jf Kina og Japan) er inkludert. Nøyaktig hvilke land som menes med begrepet "orienten" varierer.

I følge The Belly Dance Book[1] brukes vanligvis uttrykket "orientalsk dans" om danser fra Midt-Østen, Nær-Midt-Østen, Egypt, India og enkelte danser fra Øst-Europa, samt amerikaniserte versjoner av dansen.

I Norge brukes uttrykket mest om danser fra Midt-Østen slik Midt-Østen defineres i neste avsnitt, samt at det utvides vestover med beslektede nord-afrikanske danser fra Tunisia, Algerie og Marokko.

Arabisk dans/Danser fra Midt-Østen
Betegnelsen "Midt-Østen" (engelsk: Middle East) oppstod under den andre verdenskrig som et navn på det området som tilhøte den britiske militærkommandoen øst for Suez. Etterhvert som dens område ble utvidet, ble begrepet gitt en videre geografisk mening. Noen presis avgrensning av begrepet har man egentlig ikke, men Midt-Østen omfatter i vanlig språkbruk Libya, Sudan, Egypt, Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, Iran, Irak, Jordan, Saudi-Arabia, Yemen, Oman, Quatar, De forente arabiske Emirater, Bahrain og Kuwait [5].
Kart over Midt-Øten

I følge The Belly Dance Book [1] begrenses danser fra Midt-Østen seg til danser fra de arabiske landene, inkludert Iran, Irak, Sudan, Jordan, Marokko, Libanon og Saudi-Arabia. Boken har også en kategori som inkluderer danser fra Midt-Østen og de omliggende landene, som Hellas, Spania, India og Egypt (i The Bellydance Book er Egypt tydligvis ikke inkludert i de arabiske land. Undertegnede antar at Egypt i dette tilfellet er forbyttet med Tyrkia), Nord-Afrika og Øst-Europa (markert med mørk vinrød på kartet). Denne betegnelsen er lite brukt i Norge og resten av Europa.

Raks Sharki / Raqs Sharki
Araberne selv kaller oppvisningsvarianten (cabaret-stilen) for "Raqs Sharki" og viser til cabaret-stilen. Det er arabisk og oversettes som "Østens dans" eller "dans fra Østen". I så må er uttrykket nært beslektet med "orientalsk dans". I USA er det også ofte brukt som et synonym med danser fra Midt-Østen.

Egyptisk dans/Misr Danslari
Brukes om kabaret-stilen i land utenfor Egypt, som f.eks. i Sudan[7] og delvis også Tyrkia. I tillegg til sine egne varianter er mange tyrkiske dansere påvirket av egyptisk musikk og dans. I Tyrkia kalles egyptisk dans "Misr Danslari", hvor "Misr" er et tyrkisk navn for Egypt og "Danslari" rett og slett betyr dans ([8] og [6]).

Cabaret-stil
Er en betegnelse for den egyptiske nattklubb-stilen [1].

Andre kilder kan fortelle at Cabaret er den danseformen man vanligvis forbinder med begrepet "magedans". Den utviklet seg på de egyptiske kabaretene på 1920-1930-tallet. Grunnbevegelsene stammer fra de arabiske folkedansene, men formen er stilisert på scenen.

Les mer om Cabaret-stilen og andre stilarter her.

Daimonas grunner
Daimona bruker selv enten "orientalsk dans" eller "arabisk dans", og ser flere grunner til å kalle det noe annet enn "magedans".

  1. Uttrykket "magedans" er for upresist og misvisende siden hele kroppen brukes.
  2. Folk flest forbinder "magedans" med cabaret-stilen. Når det å inkludere folkedansene og andre beslektede danseformer er ønskelig blir ikke uttrykket dekkende nok.

Argumenter mot å bruke "orientalsk dans" er at folk flest ikke aner hva det innebærer og at man og kan tro det inneholder danser fra de østlige delene av orienten. "Arabisk dans" vil igjen ekskludere de nært beslektede danseformene som ikke er arabiske, men f.eks. tyrkiske eller nord-afrikanske.

Om du er interessert i å lese ytterligere om det å kalle dansen "magedans" kontra "orientalsk dans" eller "arabisk dans", ta en titt på en artikkel av Arabella på Shira's nettsted


Skriftlige referanser:
1) The Belly Dance Book; ed. Tazz Richards, 2000. - Artikkelsamling om ulike relevante tema.
2) Serpent of the Nile av Wendy Buonaventura. - Les denne boken om du er interessert i å sette deg mer inn i orientalismen
3) Sacred woman, sacred dance; Iris J. Stewart
4) Shira's fantastiske nettsted, inklusive Arabellas artikkel om hvorfor hun ikke liker begrepet "magedans".
5) Wikipedia
6) CD'en Mezdeke 3 "Misr Danslari"

Muntlige referanser/personlige kommentarer:
7) Dr. Iman Abuel Maaly, Universitetet i Karthoum, Sudan - Venn av undertegnede fra IIWE 2002
8) Gry M. Tveten - Venn av web-red som har bodd 7 år i Egypt.


©2002 Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet for Zagroutha FOT (forening for orientalsk dans i Trondheim) sine websider og er senere oppdatert og revidert.

Er det påstander eller opplysninger du mener er feil eller misvisende? Ikke n?l med å ta kontakt.

 

For mer informasjon, se menyen til venstre.

linje
Denne siden er sett 119195 ganger etter 15. november 2003.
Sist endret av Daimona 1970-01-01 00:00.